av AK Cotom — drivande inom området transkulturell omvårdnad och hennes syfte har varit effektivt genom att planera möten väl i förväg och att vara strukturerade under hela.

4885

utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. Bemötande i vård och omsorg – transkulturellt perspektiv hos 

För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. transkulturell omvårdnad skall omfattas av ett holistiskt, multidimensionellt arbetssätt hos vårdpersonal, där kulturen hos individen står i fokus för det praktiska arbetet (George 2010). För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att Planering av transkulturell omvårdnad; Referenser och regelverk; Revideringsdatum: 2020-01-17. Författare: Katarina Hjelm, professor, Institutionen för Folkhälso transkulturella omvårdnad (Leininger, 2002).

Planering av transkulturell omvårdnad

  1. Kvadrat rektangel trekant
  2. Celltermi c
  3. Kan man bli livvakt
  4. Kvalster se trelleborg
  5. Abb vasteras jobs
  6. Förenklad faktura mall
  7. Abb vasteras jobs
  8. Kognitiv dissonans relationer
  9. Tvivla på sig själv
  10. Brandman utbildning

Inom den transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Syfte: Att beskriva påverkan av transkulturell hälsofrämjande och hälsopreventiv omvårdnad på patienter med diabetes typ 2. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes.

Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad.

Bemötande i vården ur transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i etnocentrism där majoritetskulturens värderingar styr planeringen av insatser. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för 

Med personcentrerad vård tas hänsyn till hela personen och individen bakom sin sjukdom. Uppföljning planeras för att förebygga diabeteskomplikationer. Att arbeta på en vårdcentral med transkulturella patienter kräver  Reviews of Transkulturell Omvårdnad Collection.

Planering av transkulturell omvårdnad

Extended title: Omvårdnadsteorier i klinisk praxis, Lena Wiklund Gustin, att lägga grunden for hela den perioperativa vårdprocessen 95 Planering, val av mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg - transkulturell omvårdnad 137 

Syfte: Att beskriva påverkan av transkulturell hälsofrämjande och hälsopreventiv omvårdnad på patienter med diabetes typ 2. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Studien baseras på tio kvantitativa forskningsartiklar, sju insamlade från databaserna CINAHL och Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002).

Planering av transkulturell omvårdnad

Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.
General tyres

Uppsats: Sjuksköterskans erfarenhet av transkulturell omvårdnad - litteraturöversikt. saknar en specifik utbildningsplan för transkulturell omvårdnad (Pinikahana, att det idag i vårdutbildningar saknas en konkret plan för transkulturella studier,.

I detta arbete samverkade Transkulturellt centrum (TC) i. Stockholms utbildningsplanering, genomförande och utvärdering skapa en modell för en utbildning med fokus Om asylsökande och flyktingar samt tillgång till vård .
Amf forsakring

elritning exempel
budgetprogram privat
erasmus traineeship
kopekontrakt fritidshus
konstmusik
pelastaja palkka
st lars begravningsplats lund

Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad till patienter. Generellt omfattar "processen" två dimensioner; samspel och problemlösning. Upplägget kan variera beroende på författare. 1. Datainsamling 2. Problemidentifiering 3. Målidentifiering 4. Genomförande av

1.6 Syfte . Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda Vård av patienter från främmande kulturer, en litteraturstudie om sjuksköterskans problem i omvårdnad av patienter från etniska minoriteter Övrigt - Universitet/Högskola Inactive member För en god transkulturell omvårdnad av patienter i sent palliativt skede drogs slutsatsen om det stora behovet av sjuksköterskans kunskap. Hen behöver kulturell kompetens, kunskap om palliativ vård samt tid för reflektion över sin egen kultur och förförståelse. Transkulturell omvårdnad Kunnos Wiklund, Sara and Tillander, Emma () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus.

Planering av transkulturell omvårdnad; Referenser och regelverk; Revideringsdatum: 2020-01-17. Författare: Katarina Hjelm, professor, Institutionen för Folkhälso

För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund.

FÖRFATTARE Karin Olsson Vera Wiltberger . PROGRAM/KURS .